Statuten
Statuten

Statuten

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de beroepsorganisatie en vakbond voor rechters en officieren van justitie. Wie benoemd wordt als rechterlijk ambtenaar, kan lid worden van de vereniging. In de statuten, of verenigingsdoelen, stelt de NVvR stelt zich het volgende ten doel:

  • De bevordering van goede, efficiënte, uniforme en begrijpelijke rechtspleging in Nederland, uitgeoefend door een dienovereenkomstig georganiseerde en toegeruste rechterlijke macht, met behulp van een aan de eisen des tijds aangepast en dienovereenkomstig gehuisvest administratief apparaat;
  • De bevordering van een goede opleiding van de rechterlijke macht;
  • De bevordering van een deugdelijke en voldoende voorlichting omtrent de rechtspleging in Nederland;
  • De wetenschappelijke bestudering van tot de rechtspleging, zowel in als buiten Nederland, betrekkelijke vraagstukken;
  • De vertegenwoordiging van de Nederlandse rechterlijke macht en van haar onderdelen jegens de overheid alsook in haar internationale contacten;
  • De behartiging van de belangen van haar leden, zowel in ideëel als in materieel opzicht;
  • De bevordering van contacten tussen de leden onderling en met zusterorganisaties in het buitenland.

Bekijk hier de statuten.

Huishoudelijk reglement

Uit de statuten van de verenigingen vloeit een huishoudelijk reglement voort. Bekijk hier het huishoudelijk reglement van de NVvR.