Wetenschappelijke Commissie
Wetenschappelijke Commissie

Wetenschappelijke Commissie

Ieder jaar maakt politiek Den Haag honderden wetten. Vaak wordt de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) gevraagd om bij wetsvoorstellen die de rechtspraak raken, te adviseren over de inhoud en de gevolgen ervan. Rechters en officieren van justitie weten natuurlijk als geen ander hoe de wet in elkaar zit en of de nieuwe wet geen conflicten oplevert met andere wetten of regels. Zij moeten de nieuwe wetten immers toepassen.

Vakmanschap

Een van de vaste adviescommissies van de NVvR is de Wetenschappelijke Commissie (WeCo). De WeCo adviseert vanuit vakmanschap met veel kennis en ervaring over de praktische uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen, stelt vragen bij de wenselijkheid en consequenties van bepaalde wetten en kijkt naar oplossingen in breder verband, zonder daarbij op de stoel van de politicus te gaan zitten.

Waardering

De inhoudelijke kwaliteit van de adviezen is hoog en wordt ook als zodanig door de politieke partijen en de betreffende minister gewaardeerd. In de wetgevingsadviezen becommentarieert de WeCo ook, waar nodig, de effecten van wetgeving op de werkdruk voor rechters en officieren en daarmee op de haalbaarheid van de voorgestelde wetgeving in de dagelijkse praktijk. Overigens heeft de WeCo ook de mogelijkheid om ongevraagd advies te geven op wetsvoorstellen.

Wilt u meer weten over een specifiek advies van de WeCo rondom wetsvoorstellen, klik dan hier.