Ledenraad
Ledenraad

De ledenraad

Het hoogste orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de ledenraad. Hierin zijn alle delen van de rechterlijke macht vertegenwoordigd in eigen secties. Dit zijn de sectie Rechters, de sectie Raadsheren en de sectie Openbaar Ministerie. Elke sectie opereert zelfstandig en kiest uit haar midden vertegenwoordigers en een woordvoerder voor de ledenraad. Deze ledenraad komt vier keer per jaar bijeen en telt zo’n 50 leden.

Spreekbuis

De ledenraad stelt het voorgenomen beleid vast in het jaarplan, keurt het jaarverslag goed, stelt strategische issues aan de orde en neemt daarover standpunten in. Daarnaast is de ledenraad de spreekbuis van de collega’s in het land om bepaalde problemen of wensen onder de aandacht van de vereniging te brengen. In het cao-traject stelt de ledenraad de inzetbrief vast en wordt het onderhandelingsakkoord goed- of afgekeurd.

De sectiewoordvoerders zijn:

Sectie Rechters: Wouter van der Haak, rechtbank Noord-Holland
Sectie Raadsheren: Peter Fortuin, gerechtshof 's-Hertogenbosch
Sectie Openbaar Ministerie: Anouk Paulus, ressortsparket Den Haag

Wilt u contact opnemen met een van onze sectiewoordvoerders? Stuur dan een bericht naar info@nvvr.org.