Commissie Rechtspositie
Commissie Rechtspositie

Commissie Rechtspositie

Een van de vaste, in de statuten verankerde, adviescommissies van de NVvR is de Commissie Rechtspositie (CRP). De CRP vormt het hart van de vakbondsactiviteiten van de NVvR en is het formele adviesorgaan dat het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over alle aangelegenheden die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht. Een belangrijke taak aangezien de NVvR de enige vakbond is voor leden van de rechterlijke macht.

Bemiddelend

De vakbondstaken van de CRP uiten zich in het bewaken van de collectieve belangen en de benodigde unieke rechtspositie enerzijds en het behartigen van de individuele belangen van haar leden anderzijds. Zo staat de NVvR haar leden bij arbeidsconflicten tientallen malen per jaar bij in een bemiddelende, adviserende of juridische rol.

"De onafhankelijkheid van rechters en officieren van justitie is van levensbelang voor de rechtsstaat. Daarom moeten we bovenop ontwikkelingen zitten en reageren en anticiperen waar nodig. Dat is een mooie, dynamische rol voor de NVvR en de CRP in het bijzonder."

– Paul Rouwen, voorzitter CRP