Commissie Opleiding & Ontwikkeling
Commissie Opleiding & Ontwikkeling

Commissie Opleiding & Ontwikkeling

Een uitstekend opgeleide rechterlijke macht, die goed geëquipeerd, kwalitatief hoogwaardig presteert, is van belang voor een goed functionerende rechtstaat. Hiervoor is noodzakelijk dat magistraten bij de aanvang van hun carrière goed worden opgeleid en gedurende hun loopbaan voldoende tijd en ruimte krijgen om opleidingen te volgen en zichzelf te ontwikkelen.

Kwaliteit

Het borgen en bevorderen van de kwaliteit van de rechtspraak is ook een van de statutaire doelstellingen van de Nederlandse Verenging voor Rechtspraak (NVvR). Onderwerpen die gericht zijn op kwaliteit en waarbij eisen worden gesteld aan de opleidingen, zoals KEI en de professionele standaarden (ZM én OM), kunnen dan ook rekenen op de bijzondere aandacht van de Commissie Opleiding & Ontwikkeling (Commissie O&O).

Adviseren

De Commissie O&O adviseert het bestuur op dit beleidsterrein, volgt de ontwikkelingen op het gebied van opleiding, ontwikkeling en de kwalitatieve aspecten die hiermee samenhangen op de voet en signaleert verbeter- en zorgpunten.

Studiefonds

Daarnaast biedt de NVvR de mogelijkheid voor leden om gebruik te maken van het NVvR-studiefonds voor een interessante cursus die niet binnen het reguliere opleidingsaanbod valt. Als de cursus of opleiding wél past bij de beleidsterreinen van de NVvR, dan komen leden in aanmerking voor een bijdrage uit het NVvR-studiefonds. Een commissie, bestaande uit een OM- en ZM-lid van de NVvR, beoordeelt de aanvraag. De voorwaarden van het NVvR-studiefonds zijn hier te vinden.

De voorzitter van de Commissie O&O is:

Kim van der Kraats