Commissie Internationaal
Commissie Internationaal

Commissie Internationaal

De internationale context is een gegeven voor elke Nederlandse rechter en officier van justitie. Dat is de reden dat de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) actief participeert binnen internationale verbanden van zusterverenigingen. Zo draagt zij actief bij aan de ontwikkeling van de ‘rule of law’ in Nederland en daarbuiten. De Commissie Internationaal (zie de foto hierboven) bestaat uit actieve leden die zich willen zetten voor dit belangrijke verenigingswerk.

Boegbeeld

De NVvR vertegenwoordigt bovendien de Nederlandse magistratuur bij de vergaderingen van de internationale verenigingen van rechters en officieren van justitie. De voorzitter van de vereniging fungeert daarbij als een zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar boegbeeld van de Nederlandse magistratuur. Voor ondersteuning van en advisering over de internationale activiteiten is de Commissie Internationaal opgericht. De commissie adviseert op basis van specifieke expertise en belangstelling op dit terrein.

"De commissie internationaal van de NVvR geeft mij veel dynamiek, verrassing en ontmoeting. Ook meer inzicht in hoe de Nederlandse  rechtspraak toch anders kan of moet dan we geneigd zijn – soms zelfvergenoegd - te denken. Ik vind het belangrijk de leden erbij te betrekken en bij te dragen aan de rule of law in landen die het moeilijk hebben. Een dag niet internationaal gewerkt, al is het maar een mail of een gedachte over de grens, is een dag niet geleefd."

- Angela Kaptein, voorzitter commissie internationaal