Organisatie

Organisatie

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) hebben rechtstreeks invloed op de koers van de vereniging, want de vereniging wordt immers door magistraten zelf bestuurd. Het bestuur van de vereniging voert het beleid uit dat is vastgesteld door het hoogste orgaan van de vereniging: de ledenraad.

Bestuur

Het bestuur van de NVvR bestaat uit:

 • Marc Fierstra (waarnemend voorzitter), raadsheer
 • Ard Schoep (vice-voorzitter), officier van justitie
 • Evert van der Molen (penningmeester), rechter
 • Eva Borg (bestuurslid), plaatsvervangend officier van justitie (assistent-officier)
 • Heika Frankena (bestuurslid), senior raadsheer


Bureau

Het professionele verenigingsbureau van de NVvR staat onder leiding van directeur Geert van Rhee en ondersteunt de leden van de vereniging zodat zij optimaal hun vak kunnen uitoefenen. Het bureau is tijdens kantooruren te bereiken via (088) 36 11 300. Het bureau bestaat uit:

 • Paul Bakker, beleidsadviseur vakbond
 • Irene Lommers, directiesecretaresse
 • Marcel Mangal, bedrijfsvoering
 • Geert van Rhee, directeur
 • Miek Smilde, beleidsadviseur beroepsvereniging
 • Sandra Wewer, communicatie-adviseur
 • Janine Woudstra, beleidsadviseur vakbond


Commissies

Naast het bestuur en de ledenraad zijn de leden van de NVvR actief in verschillende commissies die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Dit zijn: