Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid

Rechters, raadsheren, officieren van justitie en advocaten-generaal vormen gezamenlijk de magistratuur. Magistraten zijn in onze democratische rechtsstaat onafhankelijk. Die onafhankelijkheid is een van de kernwaarden van de magistraat. De onafhankelijkheid van de rechter en de officier van justitie waarborgt voor burgers een zo eerlijk mogelijke kans om recht te halen of een proces te krijgen.

De rechter

De rechter is onafhankelijk in het vormen van zijn oordeel. Dat betekent dat de rechter zich niet laat beïnvloeden door factoren van buitenaf. Hij baseert zijn oordeel op feiten en zet daarbij zijn kennis van het recht en zijn onafhankelijke positie actief in.

De officier van justitie

De officier van justitie werkt bij het Openbaar Ministerie (OM). Hoewel het OM onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie valt, vervullen officieren van justitie individueel een onafhankelijke rol bij hun werkzaamheden in rechtszaken. Er geldt één uitzondering: de minister kan de officier van justitie een aanwijzing geven om te vervolgen.

Samenleving

Om tot een juist oordeel of een juiste strafeis te komen, moet de magistraat onafhankelijk zijn maar wel aansluiting houden bij de samenleving en dus oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen. Soms is er moed nodig om een eis te formuleren of een uitspraak te doen, omdat deze ingaat tegen de verwachtingen van betrokken partijen of de samenleving als geheel ingaat.

Lees meer over de kernwaarden van de magistraat in de NVvR-rechterscode.