Integriteit
Integriteit

Integriteit

Integriteit speelt een essentiële rol bij het dagelijkse functioneren van de magistraat, in elk facet van zijn werk en leven. Dit bewustzijn zorgt ervoor dat hij hoge eisen aan zichzelf stelt.

Standvastig

Een integere rechter of officier van justitie gaat uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie om en is vanzelfsprekend niet chantabel en omkoopbaar. Integriteit draagt bij aan de objectiviteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak. Daarnaast houden rechters en officieren van justitie hun rug recht wanneer zij tegen de publieke opinie moeten ingaan. Door standvastig te blijven en toe te zien dat het recht wordt nageleefd, zorgen zij ervoor dat het vertrouwen in de rechtspraak blijft.

Openbaar

Een rechter of officier van justitie houdt rekening met (persoonlijke) uitspraken die hij doet in het openbaar of zijn gedragingen in het leven buiten de rechtszaal. Ook is een magistraat terughoudend in het openlijk verkondigen van zijn mening. Hij beseft dat hij al snel wordt aangezien als een vertegenwoordiger van de rechtspraak en kernwaarden als onafhankelijkheid en integriteit staan bij de rechtspraak hoog in het vaandel.

Lees meer over de kernwaarden van de magistraat in de NVvR-rechterscode.