Deskundigheid
Deskundigheid

Deskundigheid

Een magistraat is vakbekwaam. Dat wil zeggen dat hij de nodige kennis en vaardigheden in huis heeft om zijn ambt uit te kunnen voeren. Het op peil houden van de noodzakelijke kennis en vaardigheden rekent hij tot zijn eigen verantwoordelijkheid. Om deskundig te blijven volgen rechters en officieren van justitie met regelmaat cursussen en laten zij zich tijdig bijscholen.

Professionaliteit

Een belangrijk aspect is dat de rechter of de officier van justitie zijn functie met toewijding en professionaliteit beoefent. Deze professionaliteit toont zich bij magistraten onder meer door goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. Ook moet hij goed kunnen luisteren naar de betrokken partijen binnen een rechtszaak, zodat deze zich gehoord en serieus genomen voelen.

Vertrouwen

Rechters en officieren van justitie zijn zich bewust van de invloed die beslissingen kunnen hebben op het leven van niet alleen de verdachte, maar ook de daarbij direct betrokkenen en op de samenleving. De verdachte moet erop kunnen vertrouwen dat zowel rechters als officieren van justitie evenwichtige afwegingen maken in de belangen van verdachten, slachtoffers en de maatschappij.

Lees meer over de kernwaarden van de magistraat in de NVvR-rechterscode.