Autonomie
Autonomie

Autonomie

Rechters en officieren van justitie werken zelfstandig, maar niet alleen. Magistraten hebben echter altijd de eindverantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) hun werkzaamheden, ook wanneer zij advies vragen aan collega’s en wanneer zij werkzaamheden uitbesteden aan ondersteunende krachten binnen de organisatie. Dit wordt de magistratelijke autonomie genoemd.

Verantwoordelijkheid

De magistraat is daarmee ook verantwoordelijk voor de tijdige behandeling van de individuele zaak. Tegelijkertijd is hij zich bewust van het belang van rechtseenheid, waardoor een vergelijkbare zaak onder vergelijkbare omstandigheden een vergelijkbare straf oplevert.

Lees meer over de kernwaarden van de magistraat in de NVvR-rechterscode.