Kernwaarden
Kernwaarden

Kernwaarden

Van officieren van justitie en rechters mag veel worden verwacht. Qua integriteit en deskundigheid bijvoorbeeld. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) speelt een belangrijke rol in het actueel houden van de waarden die voor onze leden van essentieel belang zijn: de kernwaarden van magistraat.

Deskundigheid

Als officier van justitie en als rechter wordt je leven beheerst door deels geschreven, deels ongeschreven regels. Als dienaar van de wet mag je deze natuurlijk niet overtreden, dit spreekt voor zich. Maar voor magistraten (rechters en officieren van justitie) gelden van nature meer regels. Hun onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit mag niet in twijfel getrokken kunnen worden. Hun deskundigheid moet groot zijn en zij moeten in staat zijn hun taken met veel eigen verantwoordelijk en autonomie te vervullen.

Verantwoordelijk

Tot zover de theorie, want in de praktijk brengt dit nogal wat met zich mee. Dat wat iedereen in Nederland voor lief neemt, hoeft voor een magistraat niet vanzelfsprekend te zijn. Dat resulteert soms in dilemma’s in het dagelijks leven. Rechters en officieren van justitie zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van deze dilemma’s. Zij baseren hun besluiten op eigen ervaring en die van hun collega’s, samengebundeld in enkele leidraden en codes.