OVER NVvR
OVER NVvR

Uw belang, ons werk

Wanneer de samenleving vastloopt, is het aan de rechters en officieren van justitie om knopen door te hakken en de orde te herstellen. Doordat zij in staat zijn om moeilijke beslissingen te nemen, zijn wij in staat om samen te leven. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) brengt rechters en officieren van justitie bij elkaar om gezamenlijk de kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak te bewaken en te werken aan het behoud van vertrouwen.

Onafhankelijke rol

Nederland telt circa 2.400 rechters en 800 officieren van justitie. Ongeveer 70% van hen is lid van de vakbond en beroepsvereniging NVvR. Rechters en officieren van justitie hebben elk een eigen rol en positie in de rechterlijke macht. Wat hen verbindt is de onafhankelijke rol die zij beiden vervullen als magistraat. Dat is geen privilege, maar een garantie voor inwoners van Nederland. Zo weet zij dat zij, ook bij conflicten met de overheid, terecht kunnen bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Debat

De onafhankelijkheid en het werken als professional in de rechtspraak brengt magistraten samen binnen de NVvR. De vereniging is daarmee de enige die het geluid van de magistraat voor het voetlicht brengt in het publieke en politieke debat. Dat stelt rechters en officieren van justitie in staat om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld de wijze waarop zij worden bestuurd of de wetgeving waar zij mee moeten werken.

1,7 miljoen rechtszaken

Rechters en officieren van justitie moeten hun verantwoordelijke werk goed kunnen doen. Niet alleen om het totaal van 1,7 miljoen rechtszaken per jaar aan te kunnen, maar ook om in elk individueel geval recht te doen aan rechtszoekende burgers, organisaties en overheden.