Getuigenissen en urgentie

Kerndocumenten

Het HiiL rapport Menselijk en rechtvaardig liet zien hoe nodig en lastig verandering in deze richting is. De Raad voor de rechtspraak zette maatschappelijke relevantie hoog op de agenda. En Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen daagde rechters en officieren van justitie onlangs uit om verder te kijken dan het juridisch juiste.

Dit zijn enkele kerndocumenten die de urgentie verwoorden:  

Oproep
Informateur Tjeenk Willink deed in zijn eindverslag een dringende oproep aan de Tweede Kamer, die we als een opdracht kunnen zien: 

  • “Het blijft zorgelijk dat (…) juist burgers in de problemen in het woud van regels de weg kwijt raken en zich door de overheid niet gehoord of begrepen voelen.”
  • “Hoe legitiem is een openbaar bestuur waarin alleen de meest competente burgers, en dan nog soms met moeite, zelf hun weg kunnen vinden en niet diegenen waarvoor de democratische rechtstaat juist ook was bedoeld?” 
  • “Het is (…) dringend nodig dat (…) obstakels die burgers in hun contacten met overheid en semi-publieke diensten ondervinden ook daadwerkelijk worden weggenomen.”

Getuigenissen
Wat ervaren mensen nu in de rechtspleging?