Ruimte

Ruimte

Wat is er nodig om echt te kunnen innoveren? De analyse is vaak dat het juridische systeem vast zit. De wettelijke procedures en de financiering bemoeilijken vernieuwing. De dialoog tussen politiek en departement is zeer intensief, maar de vernieuwing die daaruit voortkomt is mondjesmaat. Tot nu toe zijn de volgende vragen en oplossingsrichtingen opgekomen die de ruimte voor innovatie kunnen vergroten.

Prikkels
Kunnen we op zoek naar voorbeelden waar het resultaat wordt bekostigd in plaats van de inzet? Hoe werkt dat dan precies? Kunnen we daarvan leren? Kunnen we daarmee experimenteren?

Waarden, gezond verstand en procesregels
Kunnen we de onderliggende waarden doordenken die bij conflicthulp nodig zijn? En kunnen we die waarden vervolgens ook meer verankeren in het proces en in het onderwijs? Welke beelden en symbolen passen daarbij? Er zijn zoveel dingen die langs procesregels lopen, kunnen we de materiële regels of logica gewichtiger maken? Kunnen we zorgen dat wat we normaal vinden dat juristen doen, niet uitzonderlijke moed vereist?

Het gewaagd doel: minder mensen die in een conflict verzeild raken, minder conflicten die escaleren en betere oplossingen voor als dit toch gebeurt.
Het zesde project is de overkoepelend activiteit. Hier wordt aan de ene kant het overkoepelende doel concreter, meetbaarder, operationeler gemaakt. Tegelijk worden hier de andere zes projecten op elkaar betrokken om te bevorderen dat die samen dit hogere doel ook daadwerkelijk dichter bij brengen.

Verbinden met andere projecten
Binnen en tussen de justitie-organisaties loopt al veel. Elk project heeft de opdracht zoveel mogelijk baat te vinden bij de verbinding met bestaande innovatietrajecten binnen de deelnemende partijen. Maar als iedereen een eigen overzicht gaat maken, is dat misschien een beetje omslachtig. Vandaar de aparte activiteit om een overzicht te creëren van betekenisvolle trajecten die al lopen inclusief verkennen van de mogelijkheden om die te verbinden met de projecten hier.