Routes

Routes

Wat is de huidige route die mensen ervaren? Voor de meest belangrijke problemen? Wat komen ze daar tegen en hoe zou een optimale route er voor hen uitzien?

We weten dat de volgende problemen hoge prioriteit hebben, omdat ze grote impact op mensen hebben en omdat er grote behoefte is aan verbeteringen. Hoe komen we tot goede routes voor de volgende problemen?:

 • Scheiding
 • Huiselijk geweld
 • Moeilijke personen met multi-problematiek
 • Schulden zoals verkeersongevallen met schuld en zware gevolgen
 • Ontslag en eerlijke arbeidsverhoudingen
 • Schulddelicten
 • Problemen tussen buren
 • Medische “ongevallen”  

Verkeersongevallen met schuld en zware gevolgen Deze strafzaken trekken veel aandacht en juridische uitkomsten zijn vaak onbevredigend. Centrale gedachte is: ontwerp één goed afgebakende casus helemaal opnieuw in het licht van ons gewaagd doel. Inclusief de rol van OM, experts, advocaten, verzekeraars, rechter, procesregels, wetgeving, slachtofferhulp, ministerie, politiek, media. Door in een behapbare casus te laten zien wat vernieuwende rechtspleging vermag, is de gedachte dat we hiermee andere soorten zaken kunnen ‘infecteren’.  

Scheiden zonder schade De divorce challenge heeft meer dan 500 voorstellen opgeleverd. Een platform onder leiding van André Rouvoet buigt zich hier nu over. Meer sleutelvragen en oplossingsrichtingen zijn in voorbereiding.

Methodes die hier kunnen worden gebruikt zijn:

 • In kaart brengen van de huidige “user experience”: hoe verloopt de route van het ontstaan van het probleem naar een oplossing?
 • Hoe ziet de “goede oplossing”, het beoogde resultaat er eigenlijk uit?
 • User stories ontwikkelen (wat zijn de wensen van ieder van de verschillende soorten gebruikers van de route?)
 • Prototype van een procedure zonder toernooimodel (scheiding, strafrecht voor noodlottige ongevallen)
 • Creëren eigenaarschap, verantwoordelijkheid voor de route
 • Monitoring