Rollen

Rollen

Er is veel gesprek over de rechter van de toekomst of de kernwaarden van de advocatuur. De hbo jurist en de mediator zijn op zoek naar hun eigen plek in het geheel. Er verschijnen proefschriften over de rol van de  kantonrechter en de griffier. Rollen geven houvast, maar kunnen ook beperkend werken.

Want als iedereen rolvast blijft … komt er dan wel de nodige verandering in hoe de rechtspleging mensen bedient? Volgens de adaptive change theorie is het belangrijk dat rollen in beweging komen en vooral niet te snel weer worden gedefinieerd.

Tot nu toe zijn de volgende bouwstenen voor nieuwe rollen in ontwikkeling:  

Het goede gesprek: modellen voor persoonsgerichte aanpak
Kunnen we mensen die (dreigen) in een conflict verzeild (te) raken van een goed gesprek voorzien voordat ze de ‘juridische bietenbrug’ op gaan? Met een persoonsgerichte aanpak? Met taalversimpeling? Op het goede moment? Met een ruimte voor verzoening (herstelrecht)? Hoe kunnen we effectiviteit meten en reflectie hierop? Welke innovatieve advocatuurlijke rollen en modellen van zorgverlening zijn er al die hierbij passen? Kunnen we dit helemaal richten op de betrokken personen vanuit de bedoeling?  

De polderrechter
Simpele makkelijk toegankelijke rechter/competente beslisser, die tijdig vertrouwen in rechtvaardigheid brengt, die duurzame oplossingen creëert. Kijk ook naar Canada, naar het voorbeeld van de allesvoorzienende ‘rijdende’ rechter, die met open normen werkt? Kijk ook naar de Belgische vrederechter. We willen voortbouwen op Nederlandse experimenten met een burenrechter, een spreekuurrechter, buurtbemiddeling, enz.

Bij wijze van werktitel spreken we van de ‘polderrechter’ om aan te geven dat het sociale netwerk, de lekenhulp of de advocaat-expert een cruciale rol vervullen vóórdat er een oordeel hoeft te worden geveld cq om te voorkomen dat dit nodig is…