Het programma

Menselijker, rechtvaardiger, effectiever

De uitdaging is door velen verwoord en onderzocht. Cijfers spreken boekdelen: 49% van de geschillen die mensen ervaren, komen niet tot een oplossing. Dat percentage is in de loop der jaren gegroeid. Een minderheid van de burgers verwacht dat inschakeling van een advocaat of een rechter het probleem oplost. Steeds minder mensen komen met hun probleem bij de rechter (6% in 2003, 4% in 2014), terwijl ze die als zeer integer en kundig ervaren, en alternatieven als mediation nog nauwelijks worden gebruikt. Dit speelt over een brede linie: schulden, scheiding, geweld in huis en in de buurt, verantwoording rond ongevallen die niemand heeft gewild zijn vaak genoemde voorbeelden. Uit onderzoek blijkt dat mensen veel behoeften hebben die vaak niet worden vervuld: weten wat er gebeurd is, erkenning, steun, een werkbare oplossing, weten dat het niet weer zal gebeuren, een redelijke vergoeding en soms een vorm van vergelding.

Routes, rollen, ruimte: adaptive change
NVvR en HiiL organiseren een serie bijeenkomsten met als doel een programma op te bouwen dat op deze uitdaging een antwoord biedt. Maandelijks komen we bijeen om samen de route te bepalen waarlangs we deze uitdaging aan gaan. Het zijn bijeenkomsten die een proces van adaptive change ondersteunen: we weten de gezamenlijke uitdaging en de globale richting, maar niet de oplossing. Doel is geleidelijk de sleutelvragen te ontdekken, de problemen te benoemen en oplossingen uit te proberen.  

Tot nu toe (het proces is pas opgestart) zitten de sleutelvragen die we benoemd hebben in de volgende hoeken:

  • Routes: Hoe kunnen de routes voor de belangrijkste problemen worden verbeterd?

    Bezien vanuit de mensen om wie het gaat en hun behoeften?

  • Rollen: Welke oude rollen komen ter discussie en hoe gaan nieuwe rollen er uit zien?
  • Ruimte: Hoe ontstaat ruimte voor innovatie? Welke uitgangspunten, regels en praktijken zitten in de weg? Welke vaardigheden, samenwerking en middelen zijn nodig?