Buren / buurtrecht

Wijkgerichte rechtspraak en burenrecht

Door heel Nederland lopen op dit moment pilotprojecten op het gebied van wijkgerichte rechtspraak en burenrecht. In Rotterdam is er de Rotterdamse regelrechter, in Eindhoven wordt geëxperimenteerd met een wijkrechtbank, in Den Haag zijn er drie rechters actief als wijkrechter, om een paar voorbeelden te noemen. De NVvR organiseert bijeenkomsten om te inventariseren welke projecten er lopen, wat de ervaringen tot nu toe zijn, waar mensen tegenaan lopen en hoe verbeteringen vormgegeven kunnen worden.

Aan het eind van het traject zullen we op een creatieve manier duidelijk maken wat de bevindingen zijn. Alle leden van de NVvR worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te praten. De eerstvolgende bijeenkomsten over het burenrecht vinden plaats op 27 juni (16:00-18:30u) en 22 juli (15:00-17:30u). Locatie: HiiL, Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ Den Haag.

U kunt zich aanmelden via Tim Verheij of Miek Smilde