Innovatie rechtspraak

Toegankelijk, laagdrempelig en maatschappelijk

De rechtspleging in Nederland is in beweging. Innovatie is nodig om de rechtspraak toegankelijk, laagdrempelig en maatschappelijk effectief te laten zijn. Binnen en buiten de rechtspraak wordt volop geëxperimenteerd met innovatieve projecten. De NVvR heeft twee thema’s geselecteerd die we nader onderzoeken. Dat zijn buren/buurtrecht en innovaties in het strafrecht. Mensen die zich met deze onderwerpen bezighouden, brengen we bij elkaar om te leren van elkaars ervaringen. Doel is mensen te helpen bij hun werk en het belang van maatschappelijk effectieve rechtspraak te waarborgen.

Buren/buurtrecht
Door heel Nederland lopen op dit moment pilotprojecten op het gebied van wijkgerichte rechtspraak en burenrecht. In drie sessies inventariseren we welke projecten dat zijn, wat de ervaringen tot nu toe zijn, waar mensen tegenaan lopen en hoe verbeteringen vormgegeven kunnen worden.

De volgende sessies vinden plaats op 27 juni en 22 juli. Aan het eind van het traject zullen we op een creatieve manier duidelijk maken wat de bevindingen zijn. Locatie en tijden: 27 juni (16:00-18:30u) en 22 juli (15:00-17:30u): HiiL, Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ Den Haag.

Zie voor meer informatie ook  www.innovatierechtspleging.nl

U kunt zich aanmelden via Tim Verheij of Miek Smilde.