Blogs Innovatie Rechtspleging

Blogs Innovatie Rechtspleging

De afgelopen jaren zijn binnen de rechtspraak veel initiatieven genomen om de rechtspleging te vernieuwen: mediation in civiele en stafzaken, ZSM, de burenrechter, de regierechter in scheidingen en KEI. Maar bij deze initiatieven zal het niet blijven. Om ervoor te zorgen dat er minder conflicten ontstaan en problemen sneller op te lossen, is meer nodig. De NVvR en het Hiil hebben het initiatief genomen om, samen met professionals uit de praktijk, te onderzoeken hoe het beter, sneller, anders kan. Schrijfster Miek Smilde volgt dit initiatief en beschrijft in haar blogs wat ze ziet.