INNOVATIE RECHTSPLEGING

Toegankelijk, laagdrempelig en maatschappelijk

De rechtspleging in Nederland is in beweging. Innovatie is nodig om de rechtspraak toegankelijk, laagdrempelig en maatschappelijk effectief te laten zijn. 

Binnen en buiten de rechtspraak wordt volop geëxperimenteerd met innovatieve projecten. De NVvR heeft samen met het HIIL twee thema’s geselecteerd die we nader onderzoeken. Dat zijn buren/buurtrecht en innovaties in het strafrecht. Mensen die zich met deze onderwerpen bezighouden, brengen we bij elkaar om te leren van elkaars ervaringen. Doel is mensen te helpen bij hun werk en ervoor te zorgen dat succesvolle veranderingen duurzaam in de organisatie worden verankerd.     

Buren/buurtrecht

Door heel Nederland lopen op dit moment pilotprojecten op het gebied van wijkgerichte rechtspraak en burenrecht. In drie sessies inventariseren we welke projecten dat zijn, wat de ervaringen tot nu toe zijn, waar mensen tegenaan lopen en hoe verbeteringen vormgegeven kunnen worden. De sessies vinden plaats op 23 mei, 27 juni en 22 juli. Aan het eind van het traject zullen we op een creatieve manier duidelijk maken wat de bevindingen zijn en hoe vernieuwing in de organisatie van de rechtspraak echt vorm krijgt. Natuurlijk zullen we daarbij de verbinding zoeken met belangrijke spelers in de rechtspraak.   

Locatie en tijden: 23 mei (16:00-19:00u), 27 juni (16:00-18:30u) en 22 juli (15:00-17:30u): HiiL, Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ Den Haag. Zie voor meer informatie ook www.innovatierechtspleging.nl

U kunt zich aanmelden via Tim Verheij of MiekSmilde


logo_hiil.png#asset:1081