NIEUWS
 • | Actueel

  Notitie van de Miljoenennota 2019

  In opdracht van de NVvR maakt Van Oort en van Oort en korte notitie van de Miljoenennota 2019, hierin zijn de belangrijkste passages die voor de rechtspraak belangrijk zijn samengevat. Deze
  Lees meer

 • | Actueel

  Rechtspraak in zwaar weer

  In een brief aan de minister delen rechters en officieren van justitie in Nederland hun zorgen. Het wordt voor hen steeds moelijker om hun werk te doen op het niveau
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Wat betekent Prinsjesdag voor u

  Aanstaande dinsdag is het weer Prinsjesdag en wordt duidelijk onder welk (financieel) gesternte de rechtspraak en het Openbaar Ministerie de nabije toekomst tegemoet moeten gaan treden. Blijft het zwaar weer
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Agenda ledenraad

  De ledenraad van de NVvR vergadert maandag 24 september a.s. om 13.30 uur in Den Haag. 
  Lees meer

 • | Actueel

  WeCo kritisch over herziening Sv

  De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft een kritisch advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot wijziging van de Boeken 3 t/6 van het Wetboek van Strafvordering. Deze concept-wetsvoorstellen zijn een
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  PAS rechterlijke macht

  Er komen de laatste tijd veel vragen binnen over de toekomst van de Pasregeling. De NVvR kan u hierover als volgt informeren.
  Lees meer