NIEUWS
 • | NVvR nieuws

  NVvR verwelkomt rio's in Gevangenpoort

  Op uitnodiging van de NVvR bezochten 39 rechters in opleiding onlangs de Gevangenpoort in Den Haag. Zij kregen een rondleiding in de oudste gevangenis van Nederland en hoorden onder andere
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Conferentie rechtsstaat: denk mee

  Vrijdag 29 november organiseert de NVvR een conferentie in het Vredespaleis in Den Haag. Centraal staat de vraag hoe sterk de rechtsstaat is in het huidige tijdsgewricht. Ontwikkelingen in de
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Wetgevingsadvies: meedenkers gevraagd

  De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) brengt namens de NVvR wetgevingsadviezen uit. Nadruk ligt daarbij op de gevolgen die nieuwe of gewijzigde wetgeving heeft voor de praktijk van de rechtspleging. Zowel leden
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Update mobiliteitstoeslag

  De afgelopen weken heeft de NVvR veel gesproken over het verdwijnen van de mobiliteitstoeslag. Uiteraard direct met leden die het betreft, maar ook in het bestuur, de Commissie Rechtspositie, de
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Kort verslag SORM

  Afgelopen dinsdag 8 oktober overlegde de NVvR, vanuit haar vakbondsverantwoordelijkheid, met een delegatie van de minister in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM). Diverse onderwerpen op het gebied van rechtspositie en
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Benoemingen KB

  De leden van de rechterlijke macht worden per Koninklijk Besluit (KB) benoemd. Op onze website zijn circa 30 benoemingen geplaatst van collega's in de maanden juli, augustus en september 2019.
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Verslag bezoek aan internationale officierencongres

  Medio september organiseerde de IAP, de internationale vereniging voor officieren van justitie, haar jaarlijkse congres. Namens de NVvR vertegenwoordigde vice-voorzitter Rickert Ahling de Nederlandse officieren. Naast het versterken van de
  Lees meer