NIEUWS
 • | NVvR nieuws

  NVvR op locatie

  In de maand juni bezoekt de NVvR drie gerechten en drie parketten om te horen wat er leeft onder de leden. Tijdens het eerste bezoek aan de rechtbank Oost-Brabant bleek
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Vooraankondiging NVVR-conferentie over de rechtsstaat

  Op vrijdag 29 november aanstaande organiseert de NVvR een bijzondere rechtsstaatconferentie in het Vredespaleis in Den Haag. Hoofdspreker is Malgorzata Gersdorf, president van het Poolse Hooggerechtshof. Gersdorf kwam vorig jaar
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  NVvR in het land

  De NVvR wil zich in deze turbulente tijd nog actiever inzetten om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. Om te horen wat er leeft onder onze
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Aankondiging Voorjaarsvergadering van de NVvP

  Op 21 juni 2019 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Het onderwerp van deze vergadering is: “De invloed van Europa op ons procesrecht”.
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Een vernieuwde Trema

  Onlangs is de laatste online versie van Trema verschenen. Vanaf deze zomer zal Trema in een andere vorm verschijnen, twee maal per jaar op papier. Trema zal, zoals vertrouwd, ingaan
  Lees meer

 • | Actueel

  Reactie op rapport Fokkens

  De onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van Jan Watse Fokkens heeft zojuist de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de integriteitskwesties in de top van het Openbaar Ministerie. Aanleiding daarvoor waren
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Voorlopige reactie NVvR op komend rapport Fokkens

  Deze week komt het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van Jan Watse Fokkens uit. Vice-voorzitter Rickert Ahling informeerde de OM-achterban afgelopen vrijdag 19 april over de voorgenomen aanpak van
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Gevolgen na rechterlijk oordeel

  Elke dag nemen rechters en raadsheren in Nederland ingrijpende beslissingen. Dat is hun wettelijke taak. Deze beslissingen kunnen indringende gevolgen hebben. Magistraten zijn zich dat bewust.
  Lees meer