NIEUWS
 • | Actueel

  Reactie op rapport Fokkens

  De onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van Jan Watse Fokkens heeft zojuist de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de integriteitskwesties in de top van het Openbaar Ministerie. Aanleiding daarvoor waren
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Voorlopige reactie NVvR op komend rapport Fokkens

  Deze week komt het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van Jan Watse Fokkens uit. Vice-voorzitter Rickert Ahling informeerde de OM-achterban afgelopen vrijdag 19 april over de voorgenomen aanpak van
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Gevolgen na rechterlijk oordeel

  Elke dag nemen rechters en raadsheren in Nederland ingrijpende beslissingen. Dat is hun wettelijke taak. Deze beslissingen kunnen indringende gevolgen hebben. Magistraten zijn zich dat bewust.
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Jaarverslag 2018 vastgesteld

  Tijdens de ledenraadvergadering van 1 april jl heeft de Ledenraad formeel het Jaarverslag 2018 vastgesteld. Dit verslag, inclusief de financiële paragraaf, wordt opgesteld om verantwoording af te leggen aan de
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Cao-onderhandelingen weer gestart

  Afgelopen dinsdag zijn de cao-onderhandelingen na een lange schorsing hervat. Hoewel het lastig is om in deze fase inhoudelijk meer duidelijkheid te geven, wil het cao-team graag meegeven dat er
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Korte impressie Ledenraad van 1 april jl.

  Tijdens een goedbezochte ledenraadvergadering van de NVvR bespraken leden van de secties OM, rechters en raadsheren op 1 april jl. met het bestuur diverse actualiteiten. Daarnaast is de NVvR Jaarrekening
  Lees meer

 • | NVvR nieuws

  Inbreng NVvR voor rondetafelgesprek Tweede Kamer

  Aanstaande donderdag 4 april spreekt de Tweede Kamer met diverse deskundigen, bestuurders en vertegenwoordigers over de digitalisering en financiering van de rechtspraak. Namens de leden van de rechterlijke macht zal
  Lees meer