Online bijeenkomsten NVvR
Online bijeenkomsten NVvR

Online bijeenkomst gemist? Kijk hier!

De NVvR organiseert online regelmatig interessante vraaggesprekken over actuele onderwerpen. Leden ontvangen automatisch hun persoonlijke uitnodiging om deze webinars live te volgen. Wanneer dit niet lukt, is het mogelijk het openbare deel van de vraaggesprekken hier terug te kijken.

Werkdruk en werkplezier (26 mei 2021)

Vraaggesprek met René de Beukelaer, hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket Amsterdam. De Beukelaer geeft een inkijk in zijn werkzaamheden en ambities: de cultuur en professionele standaarden binnen het OM, de bestaande werkdruk, en de manier waarop hij deze wil aanpakken met behoud van werkplezier. (Duur: 28 minuten.)


Ruimte voor de rechter (22 maart 2021)

Vraaggesprek met Dineke de Groot, sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad der Nederlanden, over haar kijk op de rechtspraak en de rol van de Hoge Raad in ons staatsbestel en in onze samenlevering. (Duur: 29 minuten.)


Rechterlijke reflectie op Ongekend onrecht (25 januari 2021)

Vraaggesprek met Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, naar aanleiding van de kindertoeslagenaffaire. De commissie Van Dam presenteerde in december 2020 het eindverslag 'Ongekend onrecht' van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Hierin werd ook forse kritiek geuit op de bestuursrechtspraak. (Duur: 29 minuten.)


Misdaad en mededogen (26 november 2020)

Vraaggesprek met officier van justitie Disa Jironet. In haar haar boek 'Misdaad en mededogen' bepleit Jironet een andere benadering van het strafrecht met meer oog voor het lijden van zowel slachtoffer als dader. (Duur: 27 minuten.)