Online bijeenkomsten NVvR
Online bijeenkomsten NVvR

Online bijeenkomst gemist? Kijk hier!

De NVvR organiseert online regelmatig interessante vraaggesprekken over actuele onderwerpen. Leden ontvangen automatisch hun persoonlijke uitnodiging om deze webinars live te volgen. Wanneer dit niet lukt, is het mogelijk het openbare deel van de vraaggesprekken hier terug te kijken.

Tijdige rechtspraak (4 juli 2022)

Vraaggesprek met Patricia Messer (programmamanager Tijdige rechtspraak en president rechtbank Midden-Nederland). Het programma Tijdige rechtspraak belooft dat rechtzoekenden weten wat ze van de rechtspraak kunnen verwachten en dat rechtszaken binnen de beloofde tijd worden behandeld. Op 1 januari 2023 loopt het programma af. Wat moet er tegen die tijd zijn bereikt? Lukt het om de achterstanden in te lopen? Is delegatie van werkzaamheden een manier om de werkdruk van rechters te verlichten en zaken sneller af te doen? Of doet het streven naar tijdigheid afbreuk aan de kwaliteit van de rechtspraak? (Duur: 28 min.)

Waakzaam burgerschap (13 juni 2022)

Gesprek met staatsgeleerde en voormalig minister van justitie Ernst Hirsch Ballin over zijn onlangs verschenen boek Waakzaam burgerschap, vertrouwen in de democratie en rechtsstaat herwinnen. Zijn boodschap: we moeten onderkennen dat opeenvolgende crises zoals de banken- en monetaire crisis, de toeslagenaffaire, de coronacrisis en de klimaatcrisis het vertrouwen van de burger in de overheid (en vice versa) hebben aangetast. Dat vertrouwen moet worden hersteld. (Duur: 31 min.)


Rechterlijke vrijheid van meningsuiting (4 april 2022)

Is de rechter vooral een mens of is het vooral een functie? Mag een rechter in functie - net als iedere andere burger - zeggen of schrijven wat hij wil of moet hij gezien zijn functie een zekere terughoudendheid betrachten? NVvR in gesprek met Sietse Dijkstra (rechter, promoveerde in 2016 op de vrijheid van meningsuiting van rechters met haar proefschrift 'De rechter als evenwichtskunsternaar') en Marc Fierstra (raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, voorzitter NVvR, liep in 2020 mee in de Mars van de 1000 toga's in het Poolse Warschau). (Duur: 35 min.)


Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken (20 december 2021)

Openhartig vraaggesprek met Bart Jan van Ettekoven, voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, over het in november 2021 uitgebrachte reflectierapport ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken’. De Afdeling trekt hiermee lessen voor de toekomst en heeft deze vertaald in actiepunten en aanbevelingen. De verhouding tussen de eerste en tweede lijn in de rechtspraak is daarbij een belangrijk onderdeel. Van Ettekoven gaat in op de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, op het reflectieprogramma van de Afdeling bestuursrechtspraak en over de te zetten stappen om herhaling in de toekomst te voorkomen; van de alles-of-niets-aanpak naar de evenredigheidsaanpak. (Duur: 33 min.)

Bart Jan van Ettekoven was eerder (op 25 januari 2021) te gast bij de NVvR naar aanleiding van het eindverslag ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Dit vraaggesprek is hieronder terug te kijken.


Toga's om tafel (11 oktober 2021) - volledige uitzending

Vraaggesprek met Ard Schoep, officier van justitie in het Arrondissementsparket Den Haag en vice-voorzitter NVvR, en strafrechtadvocaat Patrick van der Meij over de professionele verhoudingen tussen advocaten, officieren van justitie en rechters. In een artikel in NRC Handelsblad schreef Van der Meij op 16 september 2021 (samen met collega Max den Blanken) dat de gespannen verhoudingen dringend aan verkoeling toe zijn. Wat kan er worden verbeterd? (Duur: 43 minuten.)

Toga's om tafel (11 oktober 2021) - samenvatting

Bekijk hier de samenvatting van het gesprek tussen officier van justitie Ard Schoep en strafrechtadvocaat Patrick van der Meij. (Duur: 5 minuten.)


Werkdruk en werkplezier (26 mei 2021)

Vraaggesprek met René de Beukelaer, hoofdofficier van justitie in het Arrondissementsparket Amsterdam. De Beukelaer geeft een inkijk in zijn werkzaamheden en ambities: de cultuur en professionele standaarden binnen het OM, de bestaande werkdruk, en de manier waarop hij deze wil aanpakken met behoud van werkplezier. (Duur: 28 minuten.)


Ruimte voor de rechter (22 maart 2021)

Vraaggesprek met Dineke de Groot, sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad der Nederlanden, over haar kijk op de rechtspraak en de rol van de Hoge Raad in ons staatsbestel en in onze samenlevering. (Duur: 29 minuten.)


Rechterlijke reflectie op Ongekend onrecht (25 januari 2021)

Vraaggesprek met Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, naar aanleiding van de kindertoeslagenaffaire. De commissie Van Dam presenteerde in december 2020 het eindverslag 'Ongekend onrecht' van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Hierin werd ook forse kritiek geuit op de bestuursrechtspraak. (Duur: 29 minuten.)


Misdaad en mededogen (26 november 2020)

Vraaggesprek met officier van justitie Disa Jironet. In haar haar boek 'Misdaad en mededogen' bepleit Jironet een andere benadering van het strafrecht met meer oog voor het lijden van zowel slachtoffer als dader. (Duur: 27 minuten.)