Nieuws
 • | Actueel

  Gezocht: nieuwe leden voor het cao-team

  De NVvR is als de beroepsorganisatie en vakbond voor de leden van de rechterlijke macht als enige organisatie aan de werknemerskant onderhandelaar voor de arbeidsvoorwaarden van de sector rechterlijke macht
  Lees meer

 • | Actueel

  Wij wensen u een gezond 2021

  Het jaar bijzondere jaar 2020 laten wij snel achter ons. De uitbraak van het Corona-virus en de maatregelen die daarop volgden, hebben niet alleen grote invloed gehad op onze professionele
  Lees meer

 • | Actueel

  Bestuursbenoemingen

  Het voorstel van de Raad voor de rechtspraak om de procedure voor bestuursbenoemingen tijdelijk aan te passen, heeft onvoldoende draagvlak. De Raad trekt het voorstel daarom in en wil opnieuw
  Lees meer

 • | Actueel

  Uitvoering thuiswerkvergoeding CAO RM

  Wie hoofdzakelijk heeft thuisgewerkt, waarbij te denken valt aan 50% of meer van de werktijd, heeft recht op de in de CAO geregelde thuiswerkvergoeding van € 363 netto. Voor parttimers
  Lees meer

 • | Actueel

  Nieuwe CAO voor de rechterlijke macht

  De ledenraad van de NVvR heeft op 18 november jl. ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de leden van de rechterlijke macht. Het betreft een korte, beleidsarme
  Lees meer

 • | Actueel

  Onderhandelaarsakkoord rechterlijke macht

  Op 5 november jl. heeft het onderhandelaarsteam van de NVvR een onderhandelaarsakkoord bereikt met de minister. Het betreft een korte, beleidsarme cao, die loopt van juli 2020 tot en met
  Lees meer