Nieuws
 • | Actueel

  Ledenraad kwam online bijeen op 12 april

  Vanwege de voortdurende coronamaatregelen kwam de Ledenraad van de NVvR op 12 april opnieuw online bijeen. Tijdens de bijeenkomst spraken de afgevaardigden van de secties rechters, raadsheren en officieren van
  Lees meer

 • | Actueel

  Ledenraad bijeen op 12 april

  Op maandag 12 april a.s. vergadert de ledenraad van de NVvR. Vanwege de voortdurende coronamaatregelen vindt deze vergadering online plaats. Op de agenda van de LR staat ditmaal de voordracht
  Lees meer

 • | Actueel

  Gezocht: nieuwe leden voor het cao-team

  De NVvR is als de beroepsorganisatie en vakbond voor de leden van de rechterlijke macht als enige organisatie aan de werknemerskant onderhandelaar voor de arbeidsvoorwaarden van de sector rechterlijke macht
  Lees meer

 • | Actueel

  Wij wensen u een gezond 2021

  Het jaar bijzondere jaar 2020 laten wij snel achter ons. De uitbraak van het Corona-virus en de maatregelen die daarop volgden, hebben niet alleen grote invloed gehad op onze professionele
  Lees meer

 • | Actueel

  Bestuursbenoemingen

  Het voorstel van de Raad voor de rechtspraak om de procedure voor bestuursbenoemingen tijdelijk aan te passen, heeft onvoldoende draagvlak. De Raad trekt het voorstel daarom in en wil opnieuw
  Lees meer

 • | Actueel

  Uitvoering thuiswerkvergoeding CAO RM

  Wie hoofdzakelijk heeft thuisgewerkt, waarbij te denken valt aan 50% of meer van de werktijd, heeft recht op de in de CAO geregelde thuiswerkvergoeding van € 363 netto. Voor parttimers
  Lees meer

 • | Actueel

  Nieuwe CAO voor de rechterlijke macht

  De ledenraad van de NVvR heeft op 18 november jl. ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de leden van de rechterlijke macht. Het betreft een korte, beleidsarme
  Lees meer