| NVvR nieuws

Werkbezoek Van der Hoeven Kliniek speciaal voor NVvR-leden

Klinische forensische psychiatrie krijgt op dit moment veel publieke aandacht. Speciaal voor onze leden organiseert de NVVR op 12 juni een werkbezoek aan de Van der Hoeven Kliniek.
In de Van der Hoeven Kliniek leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. 

In 2017 namen een aantal leden van de NVvR ook al deel aan een rondleiding in de van der Hoeven Kliniek in Utrecht. De leden die aanwezig waren bij dit werkbezoek omschreven het als een waardevol en leerzaam bezoek. De rondleiding en de verhalen uit de praktijk waren indrukwekkend.

U kan zich aanmelden via p.brassinga@rechtspraak.nl, o.v.v. van der Hoeven Kliniek. Er zijn 18 plaatsen beschikbaar.