| NVvR nieuws

Voorlopige reactie NVvR op komend rapport Fokkens

Deze week komt het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van Jan Watse Fokkens uit. Vice-voorzitter Rickert Ahling informeerde de OM-achterban afgelopen vrijdag 19 april over de voorgenomen aanpak van de NVvR inzake het verschijnen van het rapport.

Ahling schreef onder andere: ‘Wij staan voor een integere organisatie, een veilige werksfeer en voor het gezag van de officier van justitie als essentieel onderdeel van onze rechtsstaat. Daar moet de burger op kunnen rekenen. In gesprekken met het College hebben wij deze kernwaarden benadrukt en hebben wij aangegeven hoe belangrijk het is dat de commissie Fokkens deze onderwerpen in brede zin adresseert.

Nadat het rapport is verschenen, is eerst het College van procureurs-generaal aan zet om een inhoudelijke reactie te geven. De NVvR bekijkt het rapport van de commissie en de reactie daarop van het College met de kernwaarden in gedachten. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek van de commissie Fokkens blijven we in gesprek met het College, het Bureau Integriteit OM (BIOM) en de MROM. Als we in de media reageren, is dat secundair, in reactie op het College.’

Ahling riep OM’ers op actief in gesprek te blijven met de vakvereniging. ‘Aanbevelingen, tips en andere overwegingen zijn van harte welkom. Een mail wordt altijd gewaardeerd.’