| NVvR nieuws

Visie NVvR op Plan van Aanpak n.a.v. Commissie Fokkens

Op 25 april 2019 verscheen het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie Fokkens). De NVvR gaf toen aan pas te reageren na een inhoudelijke reactie van het College van Procureurs-Generaal. Met de presentatie van het Plan van Aanpak is dit nu gebeurd. 

Daarom is de NVvR hierover, via de sectie OM, in gesprek gegaan met diverse leden uit de achterban. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een definitieve visiebepaling, hetgeen vervolgens is besproken met het College. In een formele brief heeft de NVvR daarna haar visie aan het College meegegeven.

Lees hier de brief aan het College.

In de NRC van vanmiddag staat een artikel over onze brief aan het College. Helaas moeten we constateren dat de wijze waarop onze brief is samengevat een afgewogen boodschap platslaat. Hier herkennen wij ons niet in. De volledige brief, die gistermiddag aan al onze OM-leden is gestuurd, is hier boven terug te lezen. 

Zie ook het plan van aanpak nav rapport Fokkens