| NVvR nieuws

Verslag bezoek aan internationale officierencongres

Medio september organiseerde de IAP, de internationale vereniging voor officieren van justitie, haar jaarlijkse congres. Namens de NVvR vertegenwoordigde vice-voorzitter Rickert Ahling de Nederlandse officieren. Naast het versterken van de band met onze internationale zusterverenigingen en het mondiale netwerk had de NVvR enkele inhoudelijke doelen voor dit congres. Zo heeft de NVvR, zowel informeel als formeel, aandacht gevraagd voor het bespreken van mensenrechten(schendingen) binnen de IAP. Daarnaast heeft de NVvR deelgenomen aan sessies over de magistratelijkheid van de officier.

Bij de bespreking van dit laatste onderwerp is uitvoerig stil gestaan bij de situatie in Zuid-Amerika, waar regelgeving in de maak is die officieren van justitie belemmert en de uitoefening van hun werk onveilig maakt. De NVvR heeft een petitie ondertekend tegen deze specifieke regelgeving.

De conferentie werd voor de Nederlandse delegatie, naast de NVvR was ook het College vertegenwoordigd, overschaduwd door de moord op Derk Wiersum. Hierover heeft Rickert Ahling een speciaal blog geschreven.