| Actueel

Stem magistraten goed gehoord in Tweede Kamer

Tijdens het debat over de rechtspraak tussen de Tweede Kamer en de minister voor Rechtsbescherming is volop gesproken over de standpunten die de NVvR namens haar achterban heeft geuit. De vakvereniging is verheugd dat de Kamerleden bij hun voorbereiding zo gedegen kennis hebben genomen van de ideeën die leven op de werkvloer bij de rechtspraak. Wel nuanceert de NVvR de berichtgeving over het anonimiseren van rechters en officieren van justitie.

De NVvR had onder meer gewezen op de zorg dat met de oprichting van ‘flexpools van rechters’ het ene gat met het andere gevuld wordt, waardoor er slechts een verplaatsing van de problemen plaatsvindt. Ook heeft de NVvR erop gewezen dat de stem van rechters op de werkvloer goed gehoord moet worden bij kwesties als het besturingssysteem en de wijze waarop de extra financiën worden doorvertaald naar de praktijk. Het doel is helder: goede rechtspraak voor de rechtszoekenden en een behapbare werkdruk voor onze leden. Over beide thema's zal de NVvR het gesprek met de Raad voor de rechtspraak verder voeren.

Veiligheid en anonimisering
Het standpunt over de veiligheid van rechters en officieren is door de Kamer nog verder geconcretiseerd dan de NVvR in haar brief had geformuleerd. Hoewel de oprechte zorg en aandacht die de Kamer besteed aan de veiligheid van alle procesdeelnemers zeer te prijzen is, wil de NVvR wel benadrukken dat de NVvR gepleit heeft voor bestudering van alle opties, waaronder ook het anonimiseren van rechters en officieren van justitie. Daarbij heeft de NVvR nadrukkelijk ook vermeld dat hieraan nadelen kleven. De berichtgeving van vandaag suggereert dat de NVvR een pleitbezorger is van deze optie. Dat is niet het geval. De NVvR praat uiteraard wel graag mee over de wijze waarop de veiligheid van haar leden zo goed mogelijk wordt bewaakt.

Dit standpunt is vandaag door onze vice-voorzitter Rickert Ahling bij BNR Nieuwsradio en NPO Radio 1 nader toegelicht. Luister hier het interview terug (circa vanaf minuut 21).  

Lees hier het verslag van het AO Rechtspraak, dat in opdracht van de NVvR is opgesteld door public affairsbureau Van Oort & Van Oort.