| Actueel

Reactie NVvR op rapport Visitatiecommissie

Het kabinet moet over de brug komen met voldoende middelen voor de rechtspraak, zodat die het belangrijke maatschappelijke werk kan blijven verrichten. Het capaciteitsgebrek staat aan de basis van veel problemen in de rechtspraak. Ook moet meer worden geïnvesteerd in leiderschap en innovatie. Gebeurt dit niet, dan zal het ambt van de rechter aan gezag inboeten, met negatieve gevolgen voor de samenleving. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) omarmt deze conclusies en aanbevelingen van de Commissie Visitatie Gerechten volledig.

NVvR-voorzitter Nathalie van Waterschoot prijst de commissie voor het uitstekende onderzoek: “De Commissie legt de vinger in dit rapport voortdurend en met goede redenen op de zere plek. De conclusies en aanbevelingen sluiten naadloos aan bij de berichten die de NVvR al geruime tijd richting de minister en het parlement stuurt. Het is de hoogste tijd dat de minister de rechtspraak niet als kostenpost gaat zien, maar als een belangrijke pijler voor onze samenleving. Verder zijn we verheugd dat de Commissie erkent dat het een bijzondere prestatie is dat onze mensen voor hun werk worden geprezen, gelet op de omstandigheden waaronder rechters en hun collega’s dagelijks moeten werken in de rechtspraak.”

De NVvR gaat nu met de Raad voor de rechtspraak en de presidenten in gesprek om gezamenlijk te bezien hoe de aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd. In de tussentijd hoopt de NVvR dat de minister na kennisneming van dit rapport ruimere financiële middelen ter beschikking gaat stellen.