| NVvR nieuws

Overweldigende steun voor het cao-team: werkdruk hoort thuis aan de cao-tafel

Afgelopen week heeft het cao-team van de NVvR haar achterban geraadpleegd over een heikel punt in de onderhandelingen met het ministerie. Meer dan de helft van alle leden heeft de enquête ingevuld, een unicum! Ruim 85% van de ondervraagden onderschrijft desgevraagd dat het thema ‘werkdruk’ thuishoort op de cao-agenda.

Onze voorzitter van het cao-team Paul Rouwen: “Dat is geweldige steun! De collega’s zijn heel duidelijk geweest over het belang van werkdrukmaatregelen en het tegengaan van overwerk. Ze wensen geen mooie woorden meer, maar concrete daden. Ook lees ik dat veel van ons het nu echt tijd vindt voor een CAO met een fatsoenlijke loonsverhoging. Het cao-team kan zich daar helemaal in vinden en zal zich maximaal inzetten voor een goed resultaat. Dank aan alle mensen die de moeite hebben genomen om hun mening aan ons mee te geven. Het sterkt ons in onze onderhandelingspositie!”

De NVvR zal de uitkomsten van de enquête overbrengen aan het ministerie en er nogmaals op hameren dat een cao-akkoord zónder werkdrukparagraaf voor de NVvR onbespreekbaar is. De NVvR zal zich de komende twee weken beraden op de vervolgstappen. We houden u op de hoogte.