| Actueel

Onrust in rechtbank Noord-Nederland

Deze week is bekend gemaakt dat Maria van de Schepop aftreedt als president van de rechtbank Noord-Nederland. Zij schrijft in een verklaring dat ze hiermee verantwoordelijkheid neemt voor de onrust die de afgelopen periode is ontstaan. De NVvR heeft deze ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en gesproken met lokale leden, de ondernemingsraad, de centrale ondernemingsraad en met Maria van de Schepop zelf. Hierover heeft de NVvR begin deze week ook de collega's in Noord-Nederland bericht.

Een goed werkklimaat is cruciaal voor het verantwoordelijke werk dat magistraten in hun organisaties verrichten voor de samenleving. Binnen de rechtspraak is een vruchtbaar werkklimaat niet vanzelfsprekend, zeker als er door een grote werkbelasting en een tekort aan collega’s extra druk ontstaat. De Visitatiecommissie Gerechten wees hier ook op in het rapport dat zij eerder dit jaar publiceerde. De NVvR presenteert binnenkort haar reactie op de aanbevelingen van de Visitatiecommissie waarin werkdruk, een gezond en veilig werkklimaat, onderling vertrouwen tussen bestuurders en werkvloer en het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid voor een maatschappelijk effectieve rechtspraak belangrijke elementen zijn.

Voor de NVvR is het duidelijk dat de ondernemingsraad van de rechtbank Noord-Nederland het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die zich over dit onderwerp wil uiten. Wel wil de NVvR - als collectief van rechters, raadsheren en officieren van justitie - graag de vinger aan de pols houden. Wie de NVvR een bericht wil sturen, kan dat het best doen via onze lokale ledenraad-afgevaardigde Sytse Kooistra (S.Kooistra@rechtspraak.nl) of het verenigingsbureau (info@nvvr.org).