| Actueel

NVvR tevreden met aangenomen moties Eerste Kamer

De NVvR, de beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie, is tevreden met de aanname van diverse moties bij de recente behandeling in de Eerste Kamer van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Eerste Kamer dringt aan op een goede oplossing van de financiële problemen van de rechtspraak, in de overweging dat “een goed functioneren van de rechtsstaat ons alle zorg is”. Ook hameren de senatoren op het belang van toegankelijke rechtspraak en de noodzaak om een visie te vormen op de toekomst van de rechterlijke macht in de trias politica.

De NVvR heeft voorafgaand aan het debat diverse punten onder de aandacht van de Eerste Kamer gebracht (lees hier).