| NVvR nieuws

Nieuwe salaristabellen rechterlijke macht

Deze maand worden de eerste salarisverhogingen uitbetaald voor de rechterlijke macht. Deze zijn het gevolg van de afspraken in de cao voor de Rechterlijke Macht. Tegelijkertijd worden eerdere verhogingen met terugwerkende kracht deze maand uitgekeerd.

Dit resulteert in nieuwe salaristabellen. Deze tabellen zijn hieronder in te zien.