| NVvR nieuws

Gesprek met minister over benoemingen bestuurders

Vertegenwoordigers van de centrale ondernemingsraad (COR), het College van afgevaardigden (Cva), Tegenlicht, de presidenten, het bestuur van de NVvR en de Raad voor de rechtspraak hebben dinsdag met minister Sander Dekker (voor Rechtsbescherming) gesproken over de benoeming van bestuurders in de Rechtspraak. Het gesprek vond plaats op verzoek van de minister en was een uitvloeisel van een toezegging die hij eerder aan de Tweede Kamer deed. Dekker was vooral benieuwd naar het verloop van de gesprekken die op dit moment binnen de Rechtspraak over dit onderwerp gaande zijn.

Vanuit de diverse standpunten werden de visies op dit onderwerp toegelicht. Alle vertegenwoordigers van de Rechtspraak vinden het noodzakelijk dat er een procedure komt die de bijzondere positie van de Rechtspraak als onafhankelijke derde staatsmacht beschermt. Daarnaast onderschrijft iedereen dat de bestaande benoemingsprocedure kan worden verbeterd. De delegatie heeft Dekker laten weten dat het doel is het debat binnen de Rechtspraak over dit onderwerp dit jaar af te ronden. De minister zal naar verwachting de Tweede Kamer informeren over de ontmoeting.


De Raad voor de rechtspraak en enkele presidenten zijn in gesprek met vertegenwoordigers van de COR, het Cva, de NVvR en enkele Tegenlicht-rechters over de benoemingsprocedure voor bestuurders binnen de Rechtspraak. Inmiddels zijn over dit onderwerp 2 bijeenkomsten geweest.