| NVvR nieuws

Update Anw-compensatie (3)

In de sector Rijk wordt nog steeds gesproken over een mogelijke oplossing van het probleem dat ontstaan is door het vervallen van de zgn. ANW-compensatie. Ook in andere overheidssectoren is nog overleg gaande over mogelijke gezamenlijke oplossingen. Hier blijft voorlopig  de ontknoping van deze discussie nog even uit.

Onze koepelorganisatie CMHF geeft degenen die het aangaat het advies om aan het ABP te vragen om een persoonlijke berekening te maken van de actuele pensioenvooruitzichten ná afschaffing van de Anw-compensatie per 1 mei 2018.

Aan de hand van de uitkomst van een degelijke berekening kan beter een afweging worden gemaakt of een tekort zonder bijverzekering te overbruggen valt, of dat maatregelen ter overbrugging geboden zijn.

Van het vervolg van het overleg in andere overheidssectoren blijven wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden.

Voor het laatste nieuws verwijzen wij u naar twee nieuwsberichten van het CMHF: