| NVvR nieuws

Op de agenda van de ledenraad

Op maandag 10 december vergadert de ledenraad van de NVvR. De volgende onderwerpen staan in ieder geval geagendeerd:

- Jaarplan en begroting 2019;
- Voordracht nieuwe vice-voorzitter;
- Stand van zaken CAO Rechterlijke Macht;
- Wettelijke ontslagleeftijd;
- Overige ontwikkelingen OM en ZM.