| NVvR nieuws

Update ANW-compensatie (2)

In een vorig bericht meldden wij dat nog overleg gaande is tussen sociale partners over een mogelijke oplossing van het probleem dat ontstaan is door het vervallen van de zgn. ANW-compensatie per 1 januari (onlangs verschoven naar 1 februari) 2018.

Inmiddels heeft u waarschijnlijk bericht van het ABP ontvangen over wat u zelf kunt regelen in dit verband, bijvoorbeeld door het afsluiten van een nabestaandenverzekering. ABP zelf biedt hier geen mogelijkheden voor. Ook bent uw gewezen op het bestaan van een uitzondering in het geval u nu ongeneeslijk ziek bent en u zich daardoor niet kunt verzekeren voor 1 februari 2018.

Van de CMHF is vernomen dat nog steeds getracht wordt een goede collectieve oplossing te vinden voor alle ABP-deelnemers, ziek of niet ziek. Op dit moment is het echter nog de vraag of dit (in alle gevallen) gaat lukken. Ook de werkgevers, aldus de CMHF, zullen achter deze oplossing moeten gaan staan. Signalen dat dit op korte termijn te verwachten valt zijn tot op heden uitgebleven.

Zo lang een collectieve voorziening uitblijft lijkt het raadzaam om het advies van het ABP ter harte te nemen en zelf om te zien naar mogelijkheden in de sfeer van een nabestaandenverzekering, indien u meent dat een aanvullende verzekering nodig is. Via haar eigen relaties onderzoekt de NVvR ook haar eigen mogelijkheden om op dit vlak iets voor haar leden te betekenen. Begin volgend jaar – in elk geval ruim vóór 1 februari – hoopt de NVvR hier op terug te kunnen komen.