Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen

Allereerst, hartelijk dank voor de periode dat u lid bent geweest van de NVvR. Dankzij uw lidmaatschap heeft de NVvR kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de rechtspraak en hebben we de belangen van de leden van de rechterlijke macht kunnen vertegenwoordigen. Als relatief kleine vereniging rust op onze schouders een grote verantwoordelijkheid.

In het onderstaande wijzigingsformulier kunt u uw opzegging doorgeven.

De geldende regels rondom opzeggingen en aanmeldingen zijn overigens vastgelegd in onze Statuten en het huishoudelijk reglement. Een belangrijke paragraaf uit het huishoudelijk reglement maakt duidelijk dat het lidmaatschap eindigt per 31 december van het jaar waarin het wordt opgezegd en dat de opzegging schriftelijk (per post of via e-mail) dient te geschieden. Opzeggingen moeten daarnaast vóór 1 december van het jaar van opzegging door de NVvR ontvangen zijn.