Informatie, advies en bijstand
Informatie, advies en bijstand

Informatie, advies en bijstand

Als lid van de rechterlijke macht kunt u bij het verenigingsbureau terecht met inhoudelijke of meer rechtspositionele vragen over uw werk. Het verenigingsbureau is u graag van dienst en kan, op basis van de opgebouwde ervaring, u snel van een antwoord voorzien. In bijzondere situaties kan ook worden gekozen voor een andere aanpak: bijvoorbeeld door contact te leggen met bestuursleden, de vertrouwenspersoon of met onze externe juridische bijstand.

Informatie & advies bureau

U vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn om die interessante opleiding te volgen? U wilt weten wat uw rechten zijn op het gebied van seniorenregelingen, maar waar is die cao nu te vinden? En hoe moet u verder op de rechtbank als die vervelende situatie met een leidinggevende escaleert?

Allemaal situaties waarin u wel wat goed advies kunt gebruiken. De NVvR helpt u als lid verder. Veel van die hulp kan het NVvR-verenigingsbureau bieden. Daar is in de afgelopen decennia een enorme ervaring opgebouwd als het gaat om vragen over de arbeidsvoorwaarden of de (financiële) rechtspositie. Maar gaan problemen niet zozeer over de arbeidsvoorwaarden of de rechtspositie. Voor die situaties is er de NVvR-vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Zowel de ZM als het OM heeft een eigen NVvR-vertrouwenspersoon. De functie wordt bekleed door vooraanstaande leden binnen de vereniging én binnen de rechterlijke macht. Deze leden beschikken over een uitgebreid netwerk binnen de rechterlijke macht, maar kunnen ook met een zekere distantie - en in ieder geval in volstrekte onafhankelijkheid – oordelen over in de werksituatie gerezen problemen met collega’s of leidinggevenden.

Ze genieten de soevereiniteit en autoriteit om collega’s te helpen. Het gaat dan om hulp en advies wanneer er niet zozeer een formeel juridische benadering gewenst is, maar juist een andersoortige, meer persoonlijke, oplossing waar alle partijen mee verder kunnen. De vertrouwenspersonen hebben mede dankzij hun bemiddelende rol regelmatig erger kunnen voorkomen.

Ondersteuning

Dat neemt niet weg dat problemen soms uitgroeien tot gecompliceerde kwesties. Ook in die situaties schiet de NVvR leden te hulp door een extern juridisch adviseur van het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in te schakelen. Het gaat dan om serieuze conflictsituaties in de arbeidsrechtelijke sfeer waarbij leden van de NVvR (tot een maximum van 15.000 euro) ondersteuning krijgen.

Contact

Wie een vraag of een probleem heeft of een beroep wil doen op een van de vertrouwenspersonen, kan contact opnemen met het NVvR-verenigingsbureau.