IKAP
IKAP

IKAP

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) kunnen hun contributie aanwijzen als IKAP-doel. Het aanwijzen als IKAP-doel levert een fiscaal voordeel op dat kan oplopen tot maximaal 49,5% van het contributiebedrag. De verrekening van de IKAP gaat via de loonadministratie en niet via de NVvR.

Verwerkingstijd

Voor de volledigheid de volgorde van de IKAP-aanvraag: u betaalt eerst de volledige contributie aan de NVvR. Daarna kunt u de IKAP-aanvraag doen. De verwerkingstijd van een IKAP-aanvraag is twee maanden.

Bij de IKAP-aanvraag dient u de volgende bewijsstukken te overleggen:

  • De factuur van uw contributie.
  • Een bankafschrift waaruit de afschrijving van uw contributie blijkt.

Het eerste bewijsstuk, de factuur, ontvangt u van de NVvR. Voor het bankafschrift moet u zelf zorgdragen.

Module

Uw aanvraag kunt u doen via de elektronische IKAP-aanvraagmodule. Het invullen van de benodigde gegevens in de module vergt ongeveer een kwartier tijd en wordt door een uitgebreide online demonstratie van het programma ondersteund. Uw personeelsafdeling kan u meer vertellen over IKAP.

U kunt de aanvraag voor dit contributiejaar via de volgende stappen:

  • Stap 1: Log in op uw P-Direktportaal.
    • Gebruik hiervoor de gegevens die u verstrekt heeft gekregen van het P-Direktportaal of uw personeelsafdeling.
  • Stap 2: Open het juiste scherm.
    • Ga naar ‘IKAP indienen’ en klik op ‘volgende’.
  • Stap 3: Selecteer het juiste IKAP-doel.

De IKAP-aanvraag is hiermee voltooid. De werkgever verrekent het voordeel eenmalig met het bruto maandsalaris. Daarmee is de contributie ‘fiscaal verrekend’, dus afgetrokken van de belasting.