Dilemma's
Dilemma's

Dilemma's

Enkele voorbeelden van dilemma's waar magistraten in het dagelijks leven tegenaan kunnen lopen:

Kunnen magistraten openlijk kritiek geven op regeringsbeleid?

Wie de krant open slaat of de televisie aanzet, heeft al gauw een mening over wat hij/zij ziet; ook over politiek. Rechters en officieren van justitie hebben natuurlijk ook hun eigen mening, al worden ze goed getraind om deze meningen geen rol te laten spelen bij de behandeling van zaken. Toch zijn rechters en officieren van justitie zeer terughoudend om hun standpunten te verkondigen, omdat zij geacht worden onafhankelijk en onpartijdig recht te spreken. Daarom spreekt de NVvR zich uit in het publieke en politieke namens de leden.

Een gastcollege geven als docent, plaatsnemen in een raad van advies van maatschappelijke instanties of vrijwilligerswerk doen. Kan dat eigenlijk wel?

Absoluut. Rechters en officieren van justitie staan midden in de maatschappij, maar denken wel goed na wát zij doen en ze zijn er transparant over. Rechters melden dit bijvoorbeeld via het Register Nevenfuncties. Burgers kunnen op die manier altijd controleren of een rechter geen persoonlijke betrokkenheid heeft bij hun zaak. Maar wat nu als de partner van een rechter of een broer vrijwilligerswerk doet bij dat goede doel, en de rechter moet een zaak behandelen waarbij die organisatie betrokken is? Ook dan neemt de rechter zo’n zaak meestal niet aan, om de schijn van partijdigheid te voorkomen.