CAO RM 2018-2020
CAO RM 2018-2020

CAO Rechterlijke Macht 2018-2020

Op deze pagina treft u de tekst aan van het arbeidsvoorwaardenakkoord dat is gesloten tussen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de vereniging voor rechters en officieren van justitie, en de ministers van Justitie en Veiligheid. De uitwerking van de inhoudelijke afspraken zal de komende tijd in wet- en regelgeving worden omgezet.

Als vakbond voor de leden van de rechterlijke macht onderhandelt de NVvR met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het recent afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord is hier te lezen. In dit akkoord worden naast afspraken over salariëring ook inhoudelijke afspraken gemaakt, over werkdruk, piket, de PAS-regeling, mobiliteitstoeslag en ouderschapsverlof.

Hier vindt u de salaristabel voor rio's en oio's en de salaristabel voor de RM.