CAO RM 2021-2022
CAO RM 2021-2022

CAO Rechterlijke Macht 2021-2022

Op deze pagina treft u de tekst aan van het arbeidsvoorwaardenakkoord dat is gesloten tussen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de vereniging voor rechters en officieren van justitie, en de ministers van Justitie en Veiligheid. De uitwerking van de inhoudelijke afspraken zal de komende tijd in wet- en regelgeving worden omgezet.

Als vakbond voor de leden van de rechterlijke macht onderhandelt de NVvR met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het in het voorjaar van 2022 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord (looptijd 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022) is hier te lezen. In dit akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over salariëring, thuiswerkvergoeding, een eenmalige uitkering en een uitbreiding van de piketvergoeding.

Ook op onze nieuwspagina hebben wij eerder over de afgesloten cao gepubliceerd.

Hier vindt u de salaristabellen RM per 1 juli 2021.