Wetgevingsadviezen

Vervolgingsverjaring (wijziging Wetboek van Strafrecht i.v.m. aanpassing regeling vervolgingsverjaring)

De minister heeft de NVvR gevraagd te adviseren over een concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring. In het advies gaat de Wetenschappelijke Commissie onder meer in op de diverse invalshoeken omtrent de verjaringstermijn en tijdige vervolging.