Wetgevingsadviezen

Openbare behandeling van personen- en familierechtzaken

De minister heeft de NVvR gevraagd te adviseren over het categorisch uitsluiten van een openbare behandeling van personen- en familierechtzaken te wijzigen naar aanleiding van twee uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.In het advies gaat de Wetenschappelijke Commissie onder meer in op het belang om gevolg te geven aan uitspraken van het EHRM. Het huidige wetsvoorstel roept echter een aantal belangrijke vragen op ten aanzien van het uitgangspunt van het wetsvoorstel en de toepassing van de uitsluitingsgronden. Tevens worden de financiële implicaties en administratieve lasten van het wetsvoorstel niet onderkend.