Wetgevingsadviezen

Camerabeelden ter ondersteuning van opsporing

De minister heeft de NVvR gevraagd te adviseren over de wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens met het oog op de verwerking van camera beelden door bedrijven en particulieren ter ondersteuning van de opsporing. In het advies gaat de Wetenschappelijke Commissie onder meer in op de belangen en rechten rondom privacy én de belangen van goede opsporing.